Institutul de Pneumoftiziologie “MARIUS NASTA”

Adresa: Șos. Viilor nr. 90, sector 5, București
Telefon: 021.335.69.10
E-mail: secretariat@marius-nasta.ro

CONDUCERE:

Manager – Dr. Gilda Popescu
Director Medical – Dr. Emilia Crișan

ISTORIC:

Promotorii ideii de a construi primul spital pentru tuberculoză în Bucureşti au fost prof. Dr. I. Cantacuzino şi Dr. G. Proca, care începând din anul 1902 au depus eforturi susţinute ce au dus în 1906 la crearea Spitalului Filaret din Dealul Filaretului (actuala Şos. Viilor 90), spital cu 80 de paturi pentru bolnavii cu TBC cu forme deschise sau înaintate şi 20 paturi de sanatoriu pentru bolnavii cu forme nedeschise sau incipiente (actualele pavilioane II şi III din Institut).

Obiectiv al unei strategii naţionale postbelice, Institutul de Ftiziologie din Bucureşti a luat fiinţă în cursul anului 1949.

Noua instituţie dispunea încă de la întemeiere de două filiale, la Cluj (coordonată de doctorul Leon Daniello) şi Iaşi (sub conducerea medicului Nicolae Bumbăcescu).

Institutul era condus de un director, doctorul Marius Nasta, un director adjunct şi de un colectiv ştiinţific compus din 5 şefi de secţii: Secţia de Cercetări, Secţia de Dispensar, Secţia Clinică, Secţia de Studii şi Armament Antituberculos şi Secţia de învăţământ.

Deoarece urmăreau aceleaşi obiective medicale, fiind în interdependenţă, Institutul şi Spitalul “Filaret” au fuzionat în anul 1962, creându-se “Institutul Clinic de Ftiziologie”.

Încă de la înfiinţare, Institutul îşi va orienta activitatea pe trei paliere, respectiv pregătirea cadrelor de specialitate, crearea şi consolidarea unor legături solide cu unităţile sanitare din teritoriu şi cercetarea de ordin ştiinţific.

Prin Ordinul MS nr. 819 din 30.07.1990 se schimbă denumirea Institutului în “Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta” , iar oferta de servicii medicale se lărgeşte, cuprinzind diagnosticul și tratamentul tuturor afecţiunilor pneumologice.

SERVICII MEDICALE:

Deoarece în prezent pagina care prezintă serviciile medicale ale spitalului este indisponibilă, vom prezenta mai jos toată gama de servicii ale institutului.

-consult clinic pneumologic
– diagnosticul și terapia medicala a afecțiunilor pulmonare TBC și non TBC
– bilanțul preoperator sau prechimioterapic în neoplasmele bronhopulmonare
– monitorizarea evoluției și tratamentului unor boli respiratorii cronice ca: astm bronșic, BPOC, FID, brosiectazii etc.
– aerosolo-terapie (în scop diagnostic sau terapeutic)
– oxigenoterapie intermitentă sau de lungă durată
– debutul oxigenoterapiei și evaluarea beneficiilor și a toleranței pe lungă durată
– diagnosticul de laborator bacteriologic și imunologic al infecțiilor cu mycobacterii
– examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonară și extrapulmonară
– cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonară și extrapulmonară cu ajutorul tehnicilor de cultivare rapidă (MB/BACT)
– efectuarea PCR din produsele patologice paucibacilare
– testarea sensibilității micobacteriilor la antituberculoase
– selectarea și tratarea cazurilor de chimiorezistență la tuberculostatice în centrul de excelență din cadrul Institutului
– colectarea datelor bacteriologice pentru asigurarea corespondențelor de dublă notificare și menținerea la zi a Registrului Național de mycobacterii
– colectarea datelor la nivel național, referitoare la incidența și prevalența anuală a tuberculozei, cu ținerea la zi a Registrului Național de Tuberculoză, ce cuprinde totalitatea bolnavilor cu tuberculoză
– evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiții de program la nivel național
– supravegherea epidemiologică a sensibilității la medicamentele antituberculoase pe tulpinile microbacteriene izolate în țară
– efectuarea de spirometrii și curbe flux-volum în scop diagnostic
– testare farmodinamică bronșică (teste bronhoconstrictoare, bronhodilatatoare)
– testarea capacității de adaptare la efort
– testarea forței de contracție a mușchilor respiratorii
– determinări de rezistență la flux, volum rezidual și volum gazos intratoracic prin metoda pletismografică
– determinarea parametrilor elasticității pulmonare
– determinarea factorului de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară
– inregistrarea și ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice
– examene bronscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidă, cu viza diagnostică sau terapeutică directă și videoasistată
– instilații intratraheale (spălături bronșice)
– biopsii bronșice, lavaj bronșic, aspirat bronșic pentru examen bacteriologic, foraje transtumorale
– biopsii transbronșice ganglionare sau periferice
– bronhoaspirații cu viză de combatere a sindromului de încărcare bronșică
– bronhografii
– citologia și imunocitologia lichidului de lavaj bronhoalveolar pentru diagnosticul bolilor pulmonare interstițiale
– colorații speciale histochimice și pentru Pneumocystis carinii
– aplicații de proteze endotraheale
– examinare endobronșică în autofluorescență
– LASER-terapie endobronșică
– asigurarea investigațiilor de laborator necesare diagnosticului, uzuale sau specifice
– determinarea angiotensinconvertazei serice pentru diagnosticul sarcoidozei
– determinarea cantitativă a proteinelor speciale și de fază acută implicate în patologia pleuro-pulmonară
– determinarea fenotipurilor limfocitare
– diagnosticul bolilor autoimune cu implicații în patologia pleuro-pulmonară nespecifice
– examene microbiologice pentru germenii implicați în patologia pleuropulmonară
– testarea sensibilității antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecțiilor pleuropulmonare
– examene citologice de spută, aspirat bronșic, brasaj bronșic, lavaj bronșic și bronhiolo-alveolar, lichid pleural, produse de puncție ganglionară, transtoracică etc.
– examene histopatologice bronșice, transtoracice, pleurale, pulmonare, mediastinale, extratoracice
– examenul pieselor de exereza chirurgicală (extemporaneu și la parafină)
– examen radioscopic pulmonar 24 ore din 24
– examen radiografic standard
– microradiografii
– tomografii plane și în plan bronșic
– tomografie axială computerizată
– fistulografii pentru fistulele esobronșice
– tranzit baritat eso-gastro-duodenal
– puncții evacuatorii ale revărsatelor pleurale, în scop diagnostic, cu aspirație activă și recoltare de probe pentru diagnostic biochimic, citologic, bacteriologic
– puncții evacuatorii ale revarsatelor pleurale, în scop terapeutic (întroducere de substanță terapeutică în cavitatea intrapleurală)
– puncție-biopsie pleurală cu acul
– determinarea adenozindezaminazei în lichidul pleural pentru diagnosticul pleureziei tuberculoase
– rezolvarea marilor urgențe pneumologice: hemoptizii, pneumotorax, pleurezii masive
– dozarea gazelor sanguine și a echilibrului acido-bazic
– asistență de urgență a acutizărilor din insuficiențele respiratorii cronice și a cazurilor de insuficiență respiratorie acută
– instruirea ventilației mecanice invazive sau non-invazive (pe mască) din insuficiențele respiratorii cronice
– tratamentul chirurgical al afecțiunilor patologice toraco-pulmonare
– toracoscopie în scop diagnostic sau terapeutic (pleurodeză)
– intervenții chirurgicale toracice și de patologie traumatologică toracică
– acordarea primului ajutor în caz de urgențe medicale
– analiza gazelor sanguine (AVL) și a echilibrului acido-bazic
– anestezie și terapie intensivă la bolnavii cu afecțiuni pulmonare toracice, esofagiene etc.
– anestezii de conducere: peridurale și rahianestezie
– asistență medicală de specialitate pentru urgențe de medicină internă și/sau nefrologie
– monitorizarea clinică și paraclinică a parametrilor homeostaziei
– nutriție enterală și parenterală la bolnavul în stare critică
– posibilități de defibrilare (atat în sălile de operație, cât și în saloanele de T.I.)
– posibilități determinare gaze sanguine și echilibru acidobazic
– posibilități de protezare respiratorie cu aparatură modernă
– terapia intensivă a urgențelor medicale respiratorii, chirurgicale toracice
– terapia durerii acute postoperatorii și a durerii cronice
– terapia intensivă a afecțiunilor medicale cu risc vital
– terapia intensivă intra și postoperatorie aseptică
– terapie intensivă respiratorie
– transfuzii-determinări de grupe sanguine
– fibrobronhoscopie de urgență
– triajul urgențelor la prezentarea la spital
– primirea, stabilizarea și tratamentul inițial al tuturor urgențelor, cu prioritate urgențele majore;
– asigurarea asistenței medicale de urgență pentru urgențe prin echipele mobile de intervenție (consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport)
– investigații clinice și paraclinice necesare stabilirii diagnosticului și începerii tratamentului inițial;
– monitorizare, tratament și reevaluare pentru pacienții care necesită internare;
– tratament, stabilizare și reevaluare pentru pacienții care nu necesită internare;
– inregistrarea, stocarea, prelucrarea și raportarea adecvată a informațiilor medicale;
– puncții pleurale diagnostice și terapeutice;
– fibrobronhoscopie;
– bronhoscopie rigidă cu anestezie generală în sistem “jet-ventilation”
– laser terapie Nol-Yag endobronșică pentru obstrucții ale căilor aeriene centrale
– aspirat bronșic pentru prelucrări citologice, bacteriologice, micotice etc.
– brosaj (periaj) bronșic pentru prelucrări citologice
– biopsie bronșică
– puncție ganglionară pentru prelucrare citologică (fibrobronhoscopie) și histologică (bronhoscopie rigidă)
– extracție de corpi străini intrabronșici
– bronhoaspirații
– lavaj bronhioloalveolar – citodiagnostic, colorații speciale, imunologie, examene bacteriologice.

Singurul Laborator din România unde se efectuează urmatoarele :
– dilatații traheale, bronșice
– biopsie pulmonară transbronșică
– aplicare de proteze (stenturi) endotraheale
– examene radiologice la angajare sau examene periodice
– explorări radiologice ale tubului digestiv
– irigografii
– radiografii abdominale
– radiografii craniofaciale, radiografii osoase
– radioscopii și radiografii pulmonare
– tomografii plane
– urografii
– ecografii
– analiza gazelor sanguine
– EKG repaus, efort
– examen pletismografic
– examen spirografic + curbe flux-volum
– factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară
– indici de elasticitate pulmonară
– teste bronhomotor (bronhoconstrictor, bronhodilatator)
– teste de efort
– presiuni musculare
– examen bacteriologic pentru depistarea germenilor din flora nespecifică, responsabili de infecțiile respiratorii, din spute aspirate, bronșice, lichide pleurale
– examen bacteriologic pentru depistarea TBC din orice produs patologic (spute, aspirate bronșice, lichide pleurale, puncții ganglionare, exudate, urină, sânge menstrual, lichid de ascită, exereză) inclusiv examene pe echipamentul MB/Bact (detectare mai rapidă)
– determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice și chimioterapice a tulpinilor bacteriene și fungice
– diagnostic de laborator (izolare, caracterizare fenotipică, tipizare serologică) în infecții produse de bacterii
– diagnostic de laborator în parazitoze (examen coproparazitologic)
– diagnostic imunoenzimatic al infecțiilor HIV (Elisa)
– dozări și determinări de imunoglobuline, complement, proteine patologice
– autopsii și îmbalsamări
– citodiagnostic pentru evidențierea agenților patogeni microbieni, micotici și parazitari
– colorații Giemsa pe lichide (aspirat bronșic, ascita)
– colorații speciale pentru evidențierea unor compuși tisulari patologici
– colorații uzuale pe preparate histopatologice
– diagnostic histopatologic al pieselor operatorii prin metode uzuale și speciale
– examene citologice și histopatologice cu colorații uzuale și speciale
– examene extemporanee intraoperatorii
– examene extemporanee prin înghețare de CRIOMICROTOM (examen HP pe piesa biopsică proaspătă)
– examene histopatologice din fragmente de la necropsii
– examene HP pe piesa bioptică la parafină
– examene imunohistochimice
– examene necroptice pentru produsul de concepție
– executarea de fotografii microscopice color
– explorări citologice post iradiere
– histopatologie pentru prelucrarea biopsiilor și pieselor operatorii proaspete, cu efectuarea de examene histopatologice extemporanee și diagnostic de înaltă precizie pe secțiuni la microtom-gheață
– imbalsamări de cadavre la domiciliu
– microscopie optică în imunohistochimie
– puncții cu ac fin de glandă mamară
– puncții ghidate sub computer tomograf
– investigații biochimice uzuale din: ser, urina, LCR, lichide de puncție (inclusiv TBC), plasmă și sânge
– citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar
– colorații speciale în lavajul bronhoalveolar
– imunocitologia lavajului bronhoalveolar
– dozarea FA
– dozarea angiotensin-convertazei serice
– dozarea fosfatazei acide
– dozarea ACS
– dozarea adenozin-dezaminază.

DOTĂRI:

Spitalul are mai multe secții, printre care:

-Secția de anatomie patologică

-ATI adulți

-Secția de chirurgie toracică

-Secția clinică pneumologie

-Secția de pneumoftiziologie

-Singurul laborator din România unde pot fi făcute investigații de specialitate pe care le-am descris mai sus și un ambulatoriu.

TARIFE:

Spitalul nu afișează niciun tarif pentru spitalizare, în schimb precizează care sunt actele necesare pentru internare:
Buletin de identitate sau carte de identitate
Bilet de trimitere de la medicul de familie/ medicul specialist sau bilet de transfer de la altă unitate
Talon de pensie sau adeverință de salariat.


Te rugăm să votezi


Rezultate vot: Niciun vot

Distribuie articolul

BestKids.ro

Comenteză pe Facebook

Comentarii

  1. SERBAN ION CORNELIU
    Răspunde

    Si eu am probleme cu plamanul drept,am fost internat la PALAZU CONSTANTA si vor sa ma trimita la dumneavoastra pentru operatie,oare ma pot programa

  2. SERBAN ION CORNELIU
    Răspunde

    Si eu am probleme cu plamanul drept,am fost internat la PALAZU CONSTANTA si vor sa ma trimita la dumneavoastra pentru operatie,oare ma pot programa deoarece doctorita spune ca e urgenta treaba

Postează un comentariu