Termeni şi condiţii

Site-ul www.doctoras .ro este proprietatea companiei SC DoctorAS SRL cu sediul în Bucuresti, Strada Maria Rosetti, nr. 3, înscrisă în Registrul Comerţului sub numărul J40/758/2010, CUI R313357838 şi poate fi contactată pe adresa de e-mail: online[at]doctoras.ro. Pe parcursul acestui document, Termeni şi condiţii, ne vom referi la site prin sintagma “doctoras”.

Prin utilizarea site-ului doctoras.ro şi/sau al oricărui alt serviciu oferit se consideră că aţi citit, înţeles şi acceptat integral Termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui site.

Site-ul doctoras.ro este proprietatea SC DoctorAS SRL şi se supune legilor din România.
Prin termenul “Utilizator” înţelegem toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează site-ul www.doctoras.ro, indiferent de motiv. Prin termenul de “Membru” doctoras.ro înţelegem toate persoanele fizice sau juridice care au deschis un cont personal pe site-ul www.doctoras.ro , înregistrându-se pe bază de adresă de e-mail.

Termenii “Regulament”, “Acord”, “Contract”, “Termeni și condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acceptarea contractului de utilizare

Acest contract se aplică site-ului www.doctoras.ro, serviciilor şi conţinutului acestuia.

Site-ul doctoras.ro, serviciile şi conţinutul acestuia vă sunt oferite condiţionat de acceptarea dumneavoastră fără nicio modificare a condiţiilor din prezentul contract. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu folosiţi site-ul doctoras.ro si serviciile oferite prin intermediul său. Prin utilizarea site-ului, indicaţi că acceptaţi să respectaţi “Termenii și Condiţiile” noastre. DoctorAS  poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Va recomandăm să vizitaţi aceasta pagina periodic pentru a citi “Termenii şi Condiţiile” deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului doctoras.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

Descrierea serviciilor

Site-ul doctoras.ro oferă utilizatorilor acces la o colecţie bogată de resurse şi instrumente online care includ: informaţii şi sfaturi din domeniul sănătăţii, forumuri, content personalizat, directoare web pe categorii, servicii de promovare web. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că aceste servicii includ şi publicitate, iar publicitatea este necesară site-ului doctoras.ro pentru furnizarea serviciilor sale.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile doctoras.ro includ diverse anunţuri, mesaje administrative conţinute de buletinele informative doctoras.ro şi că aceste mesaje sunt implicite calităţii de Membru doctoras.ro, neexistând opţiunea de a renunţa la astfel de mesaje.

Înţelegeşi şi sunteţi de acord că serviciile sunt oferite “aşa cum sunt”, iar doctoras.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru ştergerea, transmiterea sau salvarea greşită a setărilor personalizate.

Obligaţii la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul doctoras.ro, vă obligaţi să:

1) furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului
şi să
2) menţineţi şi înnoiţi, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete. Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, administratorii site-ului doctoras.ro  au dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului doctoras.ro.

Responsabilitatile utilizatorului

Ca Utilizator sunteţi responsabil de propriile acţiuni, precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcaţi, puneţi la dispoziţie în mod public pe site-ul doctoras.ro.

Folosind acest site, aveti obligaţia să nu faceţi următoarele lucruri :

a) să publicaţi material cu drept de autor dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

b) să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, autor, persoană fizică sau juridică;

c) să publicaţi o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală;

d) să publicaţi materiale care conţin virusi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge orice sistem sau informaţie;

e) încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate) ;

f) încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, “junk mail”, “spam”, scrisori în lanţ, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, tip chestionare sau sondaje online, cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;

g) avea adrese multiple în cadrul site-ului care se aseamănă sau care sunt create pe aceeaşi temă;

h) promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informaţii despre modul de a fabrica, achiziţiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme şi crearea de site-uri “crush”;

Doctoras.ro  nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către Utilizatori și nu girează vreo părere exprimată de către Utilizatori.

DoctorAS  acţionează ca un factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de către aceștia. Dacă i se solicită de către un Utilizator, doctoras.ro  poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate hotarî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate.

DoctorAS  îşi poate asuma acţiuni sau măsuri în privinţa utilizatorului sau împotriva informaţiilor înregistrate de către acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile sau camerele de chat îi garantaţi companiei DoctorAS  dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scara internaţională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menţionate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici.
Apreciem mesajele clienţilor noştri şi venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenţionăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ţinem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenţii sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Contul, parola şi securitatea datelor

Sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a parolei dumneavoastră. Veţi fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteţi de acord să sesizaţi DoctorAS în legatură cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării dumneavoastră. Sunteţi, de asemenea, de acord să folosiţi butonul de ieşire din contul dumneavoastră (“logout”) când doriţi să părăsiţi site-ul. DoctoriAS nu va fi răspunzător pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de catre dumneavoastră.

Dacă se încalcă regulile menţionate în acest document, dar şi în celelalte existente pe acest site, administratorii doctoras vă pot bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii sau să scoată şi să şteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. Administratorii doctoras  pot, de asemenea, oricând doresc şi fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părţi a lor, cu sau fără nicio notificare prealabilă.

Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile doctoras.ro, conform oricărei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă si sunteţi de acord că DoctorASe poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-ului Doctorionline.ro şi toate informaţiile în legatură cu acesta şi/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile doctoras.ro. Mai mult, compania DoctorAS  nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod, pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul doctoras.ro.

Utilizarea materialelor

DoctorAS  vă autorizează să vizualizaţi şi să faceţi download la o singură copie a materialelor de pe site-ul doctoras.ro doar în scopuri personale şi pentru uz necomercial. Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este proprietatea DoctorAS. Compilaţia (adică adunarea şi rearanjarea) conţinutului acestui site web este dreptul exclusiv a DoctorAS, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.

Pe serverele care sunt închiriate de către DoctoriAS SRL accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. În caz de încercare şi/sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei române în vigoare.

Proprietatea materialelor şi informaţiilor introduse pe site-ul DoctorAS.ro

DoctorAS  nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizaţi sau pe care le postaţi, încărcaţi sau trimiteţi site-ului doctoras.ro. Totuşi, transmiţând aceste materiale, dvs sunteţi de acord să acordaţi DoctorAS  permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să traducă; de a menţiona numele dvs în legătură cu materialul pe care l-aţi transmis; şi dreptul de a cesiona la rândul lui toate aceste drepturi oricărui partener DoctorAS.

Nu se vor pretinde şi nici acorda nici un fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania DoctorAS SRL nu are obligaţia de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs; Compania DoctorAS SRL are, de asemenea, dreptul să şteargă materialul dvs în orice moment şi fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

Conţinutul site-urilor personale pe doctoras/site

DoctoriAS  nu deţine drepturi de proprietate asupra conţinutului paginilor postate în spaţiul pus la dispoziţia utilizatorilor de site-ul www.doctoras/site. Trimiţând conţinut pentru includerea în paginile personale de pe site-ul  daţi DoctoriAS  permisiunea de a reproduce, modifica, adapta şi publica conţinutul site-ului personal, fără plată şi prin orice mijloc crede de cuviinţă, doar în scopul afişării, distribuţiei şi promovării site-ului dumneavoastră personal. Această permisiune există doar atât timp cât site-ul dumneavoastră personal este găzduit pe site-ul DoctoriASe  şi va dispărea în momentul în care contul dumneavoastră de pe site-ul doctoras/site va fi şters. Aţi luat la cunoştinţă că DoctorAS  nu cercetează conţinutul conturilor în momentul deschiderii lor, dar îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) pentru sine şi pentru orice persoană desemnată de DoctorAS , de a refuză sau şterge, după cum cred de cuviinţă, orice conţinut disponibil prin intermediul portalului. Administratorii DoctorAS,  sau orice altă persoană desemnată de aceasta (compania), au dreptul de a şterge (îndepărta) orice conţinut care violează actualul Regulament sau este în alt mod incompatibil cu scopul acestui portal. Sunteţi de acord că trebuie să evaluaţi şi să suportaţi toate riscurile asociate cu folosirea oricărui conţinut, inclusiv cel legat de exactitatea, întregimea sau utilitatea unui astfel de conţinut.

Relaţia cu companiile care fac publicitate pe site-ul doctoras.ro

DoctorAS  rulează campanii publicitare şi promoţii în cadrul site-ului.

Corespondenţa sau afacerile sau participarea în promoţii ale companiilor de publicitate găsite pe, sau prin intermediul site-ului, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră şi a acestor companii. DoctorAS  nu este răspunzător şi nu va fi tras la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului doctoras.ro.

Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordaţi dreptul DoctorAS  de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informaţii sau oferte speciale.

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii

Site-ul doctoras.ro poate furniza, sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece DoctorAS  nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că firma DoctorAS SRL nu este responsabilă de disponibilitatea acestora şi nu garantează şi nu este responsabilă pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.

Mai mult, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că DoctorAS  nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Responsabilităţile DoctorAS

Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, doctoras nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem şi nu putem fi implicaţi în relaţiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor doctoras.ro, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi utilizatori, DoctorAS  (prin agenţii, administratorii şi angajaţii săi) este absolvit de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.

DoctorAS  nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de alţi utilizatori, disponibile pe site. Informaţiile altor persoane pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte.

Materialul poate conţine inexactităţi sau greşeli de scriere. DoctorAS  nu îşi asumă veridicitatea şi exactitatea materialului de pe site. Dumneavoastră luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că sunteţi singurul responsabil pentru forma, conţinutul sau exactitatea materialului conţinut sau plasat de dumneavoastră pe site.

Limitarea responsabilităţii

În toate cazurile, vă sfătuim să mergeţi la medicul dumneavoastră de familie dacă vă îngrijorează starea dumneavoastră de sănătate. Răspunsurile şi sau informaţiile oferite de noi sunt doar de natură educaţională şi informativă şi nu pot fi considerate, în nici o situaţie, ca fiind asimilate unor consultaţii sau analize medicale de specialitate, DoctorAS  neputând fi considerat responsabil pentru nici una din problemele dvs de sănătate. doctoras .ro, compania DoctorAS SRL, precum şi toţi colaboratorii ale căror sfaturi pot fi întâlnite la doctoras .ro nu pot fi consideraţi răspunzători pentru nici un prejudiciu/pierdere de orice fel. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că dumneavoastră, ca utilizator al website-ului www.doctoras .ro, nu veţi înainta nici o acţiune judecătorească împotriva DoctoriAS SRL sau a partenerilor acestuia, indiferent de modul în care aţi utilizat informaţia furnizată de noi.

Afirmaţi în mod expres că aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord că doctoras  nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilităţii de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă DoctorAS  a fost înainte informat de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului doctoras;

b) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;

c) declaraţii sau acţiuni a oricărei terţe părţi asupra serviciilor site- ului doctoras .ro;

d) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Declaraţi în mod expres că înţelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:

a) utilizarea serviciilor site- ului doctoras .ro se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul “aşa cum sunt” sau “aşa cum sunt disponibile”.

b) DoctoriAS  nu oferă nici o garanţie că:

b.1) serviciile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;

b.2) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

b.3) rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea site-ului doctoras .ro şi a serviciilor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere;

b.4) orice eroare de program va fi corectată;

c) Orice material descărcat sau obţinut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de DoctorASe  se află astfel la discreţia şi poate fi folosit doar pe riscul propriu şi veţi fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesaţi site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conţinut.

Politici de publicitate Google Cookie şi politici de confidenţialitate

doctoras. ro foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Google Analytics foloseşte ”cookies”, care sunt fişiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informaţiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise şi stocate de Google pe serverele din Statele Unite.  Google va folosi aceste informaţii în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului doctoras .ro , întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site şi furnizarea de alte servicii legate activitate şi de utilizarea internetului pe www.doctoras .ro . Google poate transfera aceste informaţii unor terţe părţi, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terţe părţi afectează procesul de informaţii cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresă dvs. de IP cu orice alte date deţinute de către Google. Aveţi dreptul să refuzaţi utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, va rugăm să reţineţi ca, dacă realizaţi aceste setări este posibil să nu puteţi avea acces la  funcţionalitatea deplină a site-ului doctoras .ro . Prin utilizarea acestui site web, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul şi în scopurile menţionate mai sus.

doctoras .ro  foloseşte, de asemenea, companii terţe de publicitate pentru a furniza anunţuri atunci când vizitaţi site-ul nostru. Aceste companii pot utiliza informaţii (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de telefon) despre vizitele dumneavoastră pe site-ul doctoras .ro şi pe alte site-uri pentru a furniza reclame pentru bunuri şi servicii de interes pentru tine. Dacă doriţi mai multe informaţii despre această practică şi să ştiţi despre care sunt opţiunile dvs. pentru ca aceste companii să nu aibă acces la aceste informaţii, daţi click aici.

* Google, ca un furnizor de servicii, foloseşte cookie-uri pentru a servi reclame pe site-ul doctorionline .ro .
* Google utilizează cookie-ul DART. Acesta îi permite să difuzeze anunţuri pentru utilizatori, pe baza vizitelor pe care aceştia le fac pe doctoras .ro şi pe alte site-uri de pe Internet.
* Utilizatorii pot renunţa la utilizarea cookie-ului DART, accesând următorul link.

Generalităţi

Dacă una sau mai multe prevederi din acest capitol “Termeni şi condiţii” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale “Termeni şi condiţii”, acestea rămânând în vigoare. Aceşti “Termeni şi condiţii” constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră şi DoctorAS  în privinţă utilizării doctoras .ro.

Aceste condiţii pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteţi citi cea mai recentă versiune a acestor condiţii oricând, accesând această pagină.

Prezentul Regulament, valabil din 03.08.2016, constituie un contract de utilizare dintre dumneavoastră şi DoctorAS  şi reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului doctoras .ro, impunându-se în faţa oricărui acord precedent dintre dumneavoastră şi DoctorAS . Puteţi de asemenea fi supuşi unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplică atunci când folosiţi alte servicii DoctorAS  sau ale partenerilor săi, conţinut al oricărei terţe părţi, sau software a oricărui terţ. Regulamentul şi relaţiile dintre utilizatori şi DoctorAS  vor fi guvernate de legile aplicabile în România.