Ce este Dreptul Medical? – articol scris de Av. Dr. Măduța Sorin-Dinu

De astăzi începem seria de articole dedicate dreptului medical, de tip guest-post, de interes atât pentru specialiștii din domeniul medical, cât și pentru cei din domeniul juridic, dar și pentru publicul larg, scrise de Dl Av. Dr. Măduța Sorin-Dinu.

“Buna ziua tuturor celor care veți citi următoarele rânduri.

Astăzi vă expun scriptic câteva despre aspectele de natură juridică… din Domeniul Medical.

Dreptul aplicabil raporturilor juridice profesionale, patrimoniale sau nepatrimoniale, care se stabilesc și ulterior se concretizează între cei care exercită anumite profesii de ordin medical, pe de o parte și persoanele fizice sau juridice, ca subiecte ale raporturilor juridice civile, izvorâte din aceste colaborări, pe de altă parte, poartă denumirea de DREPT MEDICAL.

În esență, acesta este un ansamblu de norme juridice omogene care reglementează respectivele raporturi juridice profesionale în domeniul medical.

Dreptul Medical este o ramură de drept distinctă, ce se realizează având la bază principiile dreptului civil, ca ramură generală de drept, fiind o știință aparte, recent reglementată și care este consolidată în mod special pe următoarele elemente și drepturi fundamentale, atât de ordin constituțional, cât și de altă natură cu caracter juridic. DREPTUL MEDICAL: (1) dreptul constituțional al fiecărei persoane privind ocrotirea sănătății și a relațiilor sociale ce apar în sfera ocrotirii sănătății; (2) relațiile sociale din domeniul medical sunt reglementate prin norme juridice proprii acestui domeniu, distincte, care interferează într-un mod complex cu alte norme juridice de natură civilă, administrativă, penală, sau chiar contravențională, după caz; (3) în limitele ramurilor de drept enumerate anterior, nu este posibilă garantarea unei reglementări calitative a intregului spectru de relații ce reglementează normele juridice ale dreptului medical… si din aceste considerente este necesară și oportună aplicabilitatea normelor specifice de DREPT MEDICAL,  în raporturile juridice izvorâte din această ramură de drept distinctă, apărută recent regelementativ, dar care faptic nu este deloc recentă, ca existentă în societate.

Foarte multă lume asimilează DREPTUL MEDICAL cu știința aparte a MEDICINEI LEGALE…care este o stiință auxiliară ce are anumite conotații și interferențe în materia, la care fac referire în prezentele rânduri.

Obiectul principal de reglementare a Științei Dreptului Medical, îl constituie în principal relațiile sociale, raporturile juridice, ce se realizează între “prestatorii de servicii medicale”, ca entități proprii distincte, sau aflate în raporturi de subordonare față de anumite instituții publice și cei care beneficiază de aceste servicii, de natură medicală, denumiți în continuare ca fiind “consumatori de servicii medicale”.

Dreptul Medical reglementează raporturile, sub forma unui șir de relații sociale, care au în prim plan ACTUL MEDICAL, mai exact procesul sau activitatea de acordare a serviciilor medicale, pacienților care trebuie să fie si chiar sunt, de cele mai multe ori, beneficiarii acestora.

Există și servicii de natură medicală, sau care pot fi incluse în această sferă, conexe sau auxiliare, celor enumerate anterior, acestea fiind serviciile de acordare a asistenței medicale și anume: relațiile interumane privind asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Aceste raporturi juridice care izvorăsc din descrierea exemplificativă anterioară, constituie relațiile pe care Dreptul Medical le reglementează în complexitatea sa, ca materie juridică distinctă și de proprie aplicabilitate.

Dragii mei, în randurile de mai sus am relizat o scurtă expunere a ceea ce reprezintă Dreptul medical, ca reglementare juridică aparte.

În viitor voi scrie anumite articole care pot fi un bun îndrumar al domniilor voastre și care va avea rolul determinant de a vă face să înțelegeți această știință a dreptului din domeniul medical, pentru a preîntampina și a preveni anumite situații litigioase care ar putea interveni în viața dumneavoastră sau dacă deja au intervenit, pentru a vă informa cum pot fi acestea soluționate ulterior…Av.Dr.Maduta Sorin-Dinu, Baroul Bucuresti. Telefon: 0729.159.587 sau 0745.666.446. Pentru informații sau consultații juridice de profil, sunt apelabil de luni până vineri între orele 10.00-19.00. Va mulțumesc…to be continued…”

Articol scris de Dl Av. Dr. Măduța Sorin-Dinu

Cabinet de Avocat “Măduța Sorin-Dinu”Sediul Principal:  Bulevardul Unirii nr.47, bloc E 3/A 2, scara 2, apt.48 Sector 3, Cod 032451,  BucureștiTel.:  0729.159.587; 0745.666.446.

Distribuie articolul

BestKids.ro

Comenteză pe Facebook

Postează un comentariu